Program

Program Sympozjum

Sesja plenarna sala multimedialna (parter)

1000           Otwarcie Sympozjum – dr hab. inż. Piotr Orliński/prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński
1010           Wystąpienie Dziekana Wydziału SiMR – prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
1020           Sesja plenarna – dr hab. inż. Piotr Orliński / dr inż. Dmytro Samoilenko
1025           Dr  inż. M. Sutkowski:

„Innowacyjne rozwiązania pozwalające na stosowanie paliw odpadowych w silnikach tłokowych”

1100           Prof., Dr. Sc. A. Prohorenko:

„Electronic Diesel Control Algorithms”

1130           Mgr inż. Eugeniusz Szymonik:

„Porównanie poziomu emisji CO2 i kosztów  eksploatacji silników spalinowych zasilanych ON ,CNG i LNG na przykładzie autobusów  miejskich pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Celowość i możliwości produkcji w Polsce silników Euro 6
o pojemności 4-12 litrów zasilanych gazem ziemnym”

1210           Przerwa na kawę
1230           Sesja posterowa (hol I piętro)
1300           Podsumowanie i zakończenie Sympozjum