Program

Program Sympozjum

Sesja plenarna sala multimedialna (parter)

1015           Otwarcie Sympozjum – dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. PW/prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński
1020           Wystąpienie Dziekana Wydziału SiMR – prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
1030           Sesja plenarna – dr inż. Marcin K. Wojs
1030           Oleh Linkov – National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute”:

„Prospects for the application of diesel engines in aviation”

1100           Andriy Prohorenko – Kharkiv National Automobile and Highway University:

Digital Twin of Gas Reciprocating Compressor Unit

1130           Jacek Pielecha – Politechnika Poznańska:

„Zagadnienia emisji spalin w testach drogowych”

1200           Rafał Grzeszczyk – ODIUT AUTOMEX:

„Pomiar emisji spalin z pojazdów samochodowych metodą teledetekcji”

1230           Przerwa na kawę
1245           Sesja posterowa (hol I piętro)
1315           Podsumowanie i zakończenie Sympozjum