Komitet Naukowy

Komitet Naukowy Sympozjum

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. dr h.c.  Jerzy Merkisz

prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski                                          

prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda                                            

prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski

prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek                                        

prof. dr hab. inż. Marek Idzior

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski                                   

prof. dr hab. inż. dr h.c. Janusz Mysłowski

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski                                 

dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. PW

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS                                       

dr hab. inż. Wojciech Gis, prof. ITS

dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS