Komitet Honorowy

Komitet Honorowy Sympozjum

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. dr h.c.  Jerzy Merkisz                  

prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

prof. dr hab. inż. Marek Idzir

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda

prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak

prof. Dr. Haeng Muk Cho

prof. Dr Yakup İçingür

prof. D. Sc. Andriy P. Marchenko

prof. D. Sc. Ph.D. Albina Tropina