Komitet Honorowy

Komitet Honorowy Sympozjum

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. dr h.c.  Jerzy Merkisz                  

prof. Dr Yakup İçingür

prof. dr hab. inż. Marek Idzir

prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda

prof. D. Sc. Andriy P. Marchenko

prof. Dr. Haeng Muk Cho

prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak

prof. D. Sc. Ph.D. Albina Tropina