Wymagane dokumenty

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, oprócz uzyskania absolutorium, jest złożenie w Dziekanacie Wydziału wymaganych dokumentów
 • Praca dyplomowa oprawiona w sztywną okładkę (wzór strony tytułowej i drugiej strony (oświadczenie do biblioteki + słowa kluczowe) jest na stronie internetowej Wydziału). Streszczenie z tematem pracy w języku polskim i tłumaczenie w języku obcym (kilka stron), oba streszczenia podpisane przez studenta i prowadzącego (na każdej stronie) i wpięte w pracę po stornie z oświadczeniem do biblioteki + słowa kluczowe. Tak przygotowana praca powinna być złożona w dziekanacie na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (termin dostępny na stronie internetowej Wydziału) z podpisem i datą przyjęcia przez prowadzącego pracę oraz dodatkową kartką z opinią napisaną przez prowadzącego pracę (opiekuna).
 • indeks ze wszystkimi wpisami
 • 4 zdjęcia w wersji papierowej o wymiarach 35x45 mm podpisane imieniem i nazwiskiem
   - bez nakrycia głowy,
   - bez okularów,
   - głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
   Do dyplomu w języku angielskim dodatkowe zdjęcie.
 • wypełniony formularz z danymi osobowymi (otrzymuję się w dziekanacie)
 • koszulka na dokumenty (format A4)
 • biała teczka podpisana imieniem i nazwiskiem oraz nr albumu dyplomanta
 • pokwitowanie wniesienia opłaty na konto za egzamin dyplomowy i za dyplom (60 zł) – wpłata na indywidualne konto studenta
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym (40 zł), dodatkowo 1 zdjęcie. Wpłata na indywidualne konto studenta.

Można otrzymać tylko 1 odpis dyplomu w języku obcym!

 • Nośnik elektroniczny (płyta CD) z nagraną pracą dyplomową. Na etykietce nośnika elektronicznego powinien znajdować się opis, taki sam jak pierwsza strona pracy. Płyta powinna być podpisana w cienkim pudełku lub kopercie, zawierającym opis zgodny z pierwszą stroną pracy
 • W przypadku dyplomu w języku obcym na nośniku elektronicznym musi znajdować się streszczenie w języku polskim i obcym.
 • Opłaty za konsultacje  dotyczące pracy dyplomowej  po wznowieniu  studiów proszę wpłacać na indywidualne konto (na studiach I stopnia – 200zł, na studiach II stopnia – 360zł).

Składając dokumenty, należy okazać dowód osobisty.