Studia stacjonarne (dzienne)

Wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w trybie dziennym, prowadzone w języku polskim:

  • Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
  • Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
  • Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych

Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia na wydziale SiMR prowadzone w języku angielskim »

  

Nabór na studia stacjonarne I stopnia

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzona jest za pośrednictwem wspólnego dla całej PW portalu, według ustalonego terminarza.

Oferta wydziału SiMR

Oferowane kierunki kształcenia i limity przyjęć przy naborze na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Terminarz rekrutacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych obowiązuje jednolity terminarz rekrutacji przyjęty w Politechnice Warszawskiej.